Şartlar ve Kullanım Koşulları

Bu kullanım şartları (içinde bahsedilen belgelerle birlikte) size konuk veya kayıtlı kullanıcı olarak web sitemizi [www.planetbutik.com] (sitemiz) kullanmanızla ilgili şartları açıklamaktadır. Sitemizin kullanımı; erişim, göz atma, ürün sipariş verme ve siteyi kullanmak üzere kaydolmayı içerir.

Bu şartlar site kullanımınız için geçerli olacağından, sitemizi kullanmaya başlamadan önce bu kullanım şartlarını dikkatlice okuyun.

Sitemizi kullanarak bu kullanım şartlarını kabul ettiğinizi ve bunlara uyacağınızı kabul ettiğinizi onaylarsınız.

Bu kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız, sitemizi kullanmamalısınız.

 

Diğer Uygulanabilir Şartlar

Bu kullanım şartları, site kullanımınız için de uygulanacak olan aşağıdaki ek şartları içerir:

Sizden aldığımız veya sizin verdiğiniz kişisel bilgileri kullanma şeklimize dair şartları belirleyen Gizlilik Politikası Sitemizi kullanarak bu işlemleri onaylamış ve verdiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğunu garanti etmiş olursunuz.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikamız sitemizin izin verilen ve yasak olan kullanımını belirlemektedir. Sitemizi bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uygun olarak kullanmalısınız.

Çerez Politikamız, Sitemizdeki çerezler hakkında bilgileri açıklamaktadır.

 

Bu Şartlarda Değişiklikler

Bu kullanım şartlarını, istediğimiz zaman, bu sayfayı değiştirerek revize edebiliriz. Sizin için bağlayıcı olacağından, zaman zaman bu sayfayı kontrol ederek yaptığımız değişikliklerden haberdar olabilirsiniz.

 

Sitemizde Değişiklikler

Sitemizi zaman zaman güncelleyebilir ve istediğimiz zaman içeriği değiştirebiliriz. Ancak lütfen sitemizdeki herhangi bir içeriğin her an zaman aşımına uğrayabileceğini ve güncelleme yükümlülüğümüz olmadığını unutmayın. Sitemizin veya herhangi bir içeriğinin (ürünün) hata veya eksiklik içermediğini garanti etmiyoruz.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

Sitemizdeki ve sitemizde yayınlanan materyaldeki tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi veya imtiyaz sahibi biziz. Veya anlaşmalı olduğumuz firmalardır. Bu çalışmalar dünya genelinde telif hakkı kanunları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır.

 

Tüm bu haklar saklıdır.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

İşbu Üyelik Sözleşmesi site üyelik kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye Üye olmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

a) www.planetbutik.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Barbaros Mah. 350 Sok. No:14  Daire:13  Konak / İZMİR  adresinde mukim (Bundan böyle ‘Planet Butik’ olarak anılacaktır).

b) www.planetbutik.com internet sitesine üye olan veya misafir kullanıcı seçeneğini seçerek sipariş veren internet kullanıcısı ("Üye")

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Planet Butik’un sahip olduğu internet sitesi www.planetbutik.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.planetbutik.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Planet Butik’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Planet Butik tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Planet Butik’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Planet Butik’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.planetbutik.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi veya misafir kullanıcıyı bağlayacaktır. 

3.4. Üye, www.planetbutik.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.planetbutik.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Planet Butik ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Planet Butik’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Planet Butik, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.planetbutik.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Planet Butik’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Planet Butik’, bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Planet Butik’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Planet Butik’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Planet Butik’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.planetbutik.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Planet Butik mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Planet Butik tarafından www.planetbutik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Planet Butik kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Planet Butik, üyenin www.planetbutik.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Planet Butik’e üye olan veya misafir kullanıcı olarak sipariş veren kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Planet Butik ve ticari bağı olan tüm grup iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Planet Butik’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Planet Butik iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına Planet Butik iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Planet Butik iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Planet Butik iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Planet Butik iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Planet Butik iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Planet Butik’in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. Planet Butik, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Planet Butik’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Planet Butik ve Planet Butik web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Planet Butik ve iştiraki web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Planet Butik web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Planet Butik, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Planet Butik web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Planet Butik, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Planet Butik’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Planet Butik, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda [email protected] adresine yazılı beyan verebilir.

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Planet Butik tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Planet Butik üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR